Задаци

 • 1.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Лепоту, доброту, истину и сл.
  2. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  3. Духовитост, весеље, смех и сл.
  4. Проницљивост, памет, мудрост и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ја сам убио ону старицу чиновницу и сестру јој Лизавету, секиром и извршио сам похару.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Браћа Карамазови
  2. Злочин и казна
  3. Три сесте

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. проста
  2. изведена
  3. сложена

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. перфекат
  3. имперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Како гласи глаголски прилог садашњи глагола СЕЋИ?

  1. сећи
  2. сечући
  3. секући

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  блажи
  палатализација
  страшћу
  једначење сугласника по месту творбе
  трње
  јотовање

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Процес
  2. Туга
  3. Странац

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  2. Бора Станковић, Нечиста крв
  3. Иво Андрић, Проклета авлија

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Где су стари непријатељи? Монтеки, Капулете!

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Шекспир, Краљ Лир
  2. Шекспир, Хамлет
  3. Шекспир, Ромео и Јулија

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. перфекат
  3. плусквамперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ћамил је упитао:  Ви нисте наилазили у историји на име Џем-султана, брата Бајазита II?

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  2. Иво Андрић, Проклета авлија
  3. Иво Андрић, Мост на Жепи

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. акузатив и генитив
  2. генитив и локатив
  3. генитив и генитив
  4. акузатив и локатив

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. чешки
  2. бугарски
  3. пољски
  4. словеначки
  5. белоруски
  6. српски

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Чехов, Ујка Вања
  2. Пушкин, Евгеније Оњегин
  3. Толстој, Ана Карењина

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Балада је:

  1. епска врста
  2. епско-лирска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. аорист
  3. имперфекат
  4. перфекат

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време