Задаци

 • 1.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Подвучени делови речи квазиуметнички и антифашистички називају се: 

   

   

  1. суфикси
  2. префиксоиди
  3. творбене основе

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. косовско-ресавски
  2. источнохерцеговачки
  3. шумадијско-војвођански
  4. призренско-тимочи

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки
  2. источнохерцеговачки
  3. шумадијско-војвођански
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите синонимски пар:

  1. болешљив-болећив
  2. баретина-баруштина
  3. остварљивост-оствареност

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Пало је наређење да кренемо.
  2. Лустер се откачио и пао на под.
  3. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  4. Пала је са дрвета и повредила се.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  субјекат
  се наљутио
  предикат
  на другове
  прилошка одредба за узрок
  јер га нису чекали
  неправи објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  реци
  субјекат
  му
  неправи објекат
  да одмах дође
  (прави) објекат
  ти
  предикат

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. њихова
  2. оноликим
  3. чијем
  4. таквих
  5. оваквог

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. хомонимије
  2. синонимије
  3. полисемије
  4. антонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  2. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  3. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. именски део предиката
  2. прилошки део предиката
  3. атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кадтад кад тад

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време