Задаци

 • 1.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костурина костур кошчат костурница

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Играчи фудбалског клуба ,,Партизан" су:

  1. црнобели
  2. црно бели
  3. црно-бели

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. због
  2. ради

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. термин
  2. неологизам
  3. архаизам
  4. дијалектизам
  5. историзам
  6. жаргонизам
  7. позајмљеница

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. три
  2. четири
  3. две

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбите стакло!
  2. У случају опасности разбиј стакло!
  3. У случају опасности разбијте стакло!
  4. У случају опасности разби стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  атрибут апозиција придев објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. пољски
  2. белоруски
  3. лужичкосрпски
  4. бугарски
  5. руски

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе-доле
  2. горе доле
  3. горедоле

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. таквих
  2. чијем
  3. њихова
  4. оноликим
  5. оваквог

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  субјекат
  се наљутио
  прилошка одредба за узрок
  на другове
  неправи објекат
  јер га нису чекали
  предикат

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  биљка сив срамежљив булка бал барка певца краљ

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ј, Љ, Ђ
  2. Њ, Н, Р
  3. Ш, Ж, Ђ
  4. Ш, Ц, Ћ

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време