Задаци

 • 1.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. ради
  2. због

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;
  2. прелазак л у о;
  3. јотовање;
  4. јотовање и једначење сугласника по звучности.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. источнохерцеговачки
  2. призренско-тимочи
  3. косовско-ресавски
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. жаргонизам
  2. дијалектизам
  3. архаизам
  4. историзам
  5. позајмљеница
  6. термин
  7. неологизам

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  можеш пажљив нижи вежеш

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите карактеристике сугласника Ђ:

  1. при његовом изговору врх језика је на алвеолама;
  2. при његовом изговору гласне жице трепере.
  3. при његовом изговору ваздушна струја излази прво кроз нос, а затим кроз уста;
  4. спада у меке гласове;

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција именски део предиката атрибут именица

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  десеторица, плаветнило. мањина, јаук, својина, младожења, певач,

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  час чеп част чар длан

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Сви су у женском роду.
  2. Налазе се у облику множине.
  3. Сви су у акузативу.
  4. Спадају у описне придеве.

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  2. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  3. Да ли бисте то икоме саветовали?

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  предлог
  међутим
  везник
  иако
  речца

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. једначење сугласника по звучности
  2. јотовање
  3. сибиларизација
  4. губљење сугласника
  5. палатализација
  6. једначење сугласника по месту творбе

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Доситеј Обрадовић
  2. Гаврило Стефановић Венцловић
  3. Захарија Орфелин
  4. Јован Рајић

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време