Задаци

 • 1.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{1}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(-1\)
  \(4\)
  \(6      \)
   \(1\)  
   \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  9     \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  1      \)
  \(    4   \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(   40 \)
  \(     240    \)   
  \(    120     \)
  \(  30    \)
  \( 60 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(  -2(1+a) \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \( \frac{56}{65}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(    12     \)   
  \(  3    \)
  \( 6 \)
  \(     15    \)
  \(   9\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(41\)  
  \(512\)
  \(128\)    
  \(945\)  
  \(420\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(   4\)
  \( 3 \)
  \(     5    \)   
  бесконачно много 
  \(  2    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  6
  5
  3      
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(5\)  
  \(3\)  
  \(2\)
  \(1\)     
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(13\)
  \(14\)  
  \(16\)
  \(12\)    
  \(15\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(7 \)  
  \(6\)  
  \(3\)    
  \(>7\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \( 3 \)
  \(    2     \) 
  \(  2\sqrt{3}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(  360    \)
  \( 312   \)
  \(            288      \)  
  \(   120   \)
  \(    216  \)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време