Задаци

 • 1.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(1\)     
  \(3\)  
  \(4\)  
  \(2\)
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(  -2(1+a) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(   40 \)
  \(    120     \)
  \( 60 \)
  \(     240    \)   
  \(  30    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
  \(6      \)
   \(-6\)
  \(-1\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(>7\)
  \(6\)  
  \(3\)    
  \(4\)
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(512\)
  \(128\)    
  \(945\)  
  \(41\)  
  \(420\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(    4   \)  
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  1      \)
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(  9     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(4,5\)
  \(2,5\)
  \(3 \)
  \(2\)  
   \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \( 16\)
  \(-6 \)        
   \( 8\)
  \(4\)
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  9  \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(  7    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \( \frac{56}{65}  \)
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \( 27\)
  \(24\)        
  \(25\)
  \(26\)
  \(28\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(  3    \)
  већи од \(     3     \)   
  \(   0\)
  \(    2     \)  
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(  \frac{15}{4}      \)
  \(        5\)  
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(    20  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(16\)
  \(14\)  
  \(15\)  
  \(13\)
  \(12\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1-i    \)  
  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(  1+i \)
  \(  1-i   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(1\)    
  \(10\)
  \(5\)  
  \(5-2\sqrt{6}\)
   \(1+2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време