Задаци

 • 1.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(    2     \) 
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

   \(8\)
  \(6 \)       
  \(12\)
  \(16\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-6 \)        
  \( 16\)
  \(-12\)
   \( 8\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \( 6 \)
  \(    2     \)  
  \(  3    \)
  \(     5    \)  
  \(   4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(1\)     
  \(3\)  
  \(5\)  
  \(4\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(3 \)
   \(4\)  
  \(4,5\)
  \(2,5\)
  \(2\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(  -2(1+a) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(25\)
  \( 27\)
  \(28\)    
  \(26\)
  \(24\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -12     \)
  \(    6\) 
  \(   -6\)
  \(  -18     \)
  \(    3  \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  9     \)
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    4   \)  
  \(  1      \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(6      \)
  \(4\)
  \(-1\)
   \(-6\)
   \(1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \( 3 \)
  \(   4\)
  бесконачно много 
  \(     5    \)   
  \(  2    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \( 6 \)
  \(  3    \)
  \(     15    \)
  \(   9\)
  \(    12     \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \( \frac{56}{65}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време