Задаци

 • 1.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -12     \)
  \(    3  \) 
  \(    6\) 
  \(  -18     \)
  \(   -6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Дужина крака једнокраког троугла је \(5cm\), а висине која одговара основици \(3cm\). У тај троугао уписан је правоугаоник максималне површине тако да једна страница правоугаоника припада основици троугла. Обим тог правоугаоника је:

  7 cm
  11 cm
  10 cm
  9 cm
  8 cm

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   Дата је геометријска прогресија \(a_1, a_2, a_3, . . . \). Ако је \(a_1+a_7 =\frac{65}{16}\) и \(a_2+a_8 =\frac{65}{32}\) , онда је \(\frac{ a_3}{ a_{13}} \) једнако:

  \(2^{13} \)
  \(2^{-12} \)
  \(2^{12} \)
  \(2^{10} \)
  \(2^{-10} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Ако бочна ивица правилне четворостране пирамиде има дужину \(6cm\) и заклапа угао \(45^{\circ}\) са равни основе, запремина пирамиде је:

  \(\frac{40\sqrt{2}}{3}cm^3\)
  \(27\sqrt{2}cm^3\)
    \(45cm^3\)
  \(36\sqrt{2}cm^3\)
  \(16\sqrt{2}cm^3\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Основе правог ваљка и праве купе су кругови полупречника \(12 cm\). Ако су запремине ваљка и купе једнаке, а висина купе за \(6 cm\) дужа од висине ваљка, онда је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(4 : 3\)  
  \(3 : 2\)
  \(8 : 7\)
  \(10:9\)
  \(6 : 5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \( \sqrt{3}  \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(  1       \)
  \(   -1    \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако 12 радника, радећи 5 дана, зараде 125000 динара, 15 радника за 6 дана заради:

   187500 дин.
  237500 дин. 
   163500 дин. 
  217500 дин.   
  154500 дин. 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Збир свих решења једначине \(\cos ^{2}\frac{\alpha }{2}+\cos ^{2}\alpha =\frac{1}{2}\) која припадају интервалу \((\pi ,2\pi )\) једнак је:

  \(3\pi \)
  \(\frac{11\pi }{4}\)
  \(\frac{11\pi }{2}\)
  \(\frac{13\pi }{3} \)
  \(\frac{17\pi }{6} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Пети члан аритметичке прогресије је \(a_5 =16\) , а једенаести \(a_{11}=31\) . Збир првих \(17 \) чланова \(S_{17}\) je :

  \( 442 \)
  \( 242 \) 
  \( 368 \) 
  \( 372,5 \) 
  \( 455 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((10,20)\)
  \((-20,-10)\)    
  \((-10,0)\)
  \((5,10)\)    
  \((\frac{1}{2},5)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( 5 \)
  \( 10 \)
  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( \sqrt{5} \) 
  \( 1 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Вредност израза \(\left [ 6^2+9\cdot \left ( 5,25-10\cdot (0,5)^3 \right ) +\left ( \frac{5}{2}: \frac{(25)^{\frac{1}{2}}}{6} \right )^2 \right ]^{\frac{1}{4}}\) једнака је:

  \(3 \)
  \(4 \)
  \(2 \)
  \(5 \)
  \(6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Број целобројних решења неједначине \(\frac{x^{2}-5x-5}{x^{2}+x-10}<-1\) је:

  \(0\) 
  \(2\)
  \(4\) 
  \(3\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(  104    \)
  \( 102  \)
  \(   100      \)  
  \(    108 \)  
  \(   106   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\left | z-3 \right |=\left | z-3+2i \right |\) и \(\left | z-2i \right |=\left | z+4-2i \right | ,\) где је \(i^{2}=-1 ,\) тада је:

  \(\left | z \right |=2 \)
  \(\left | z \right |=5 \)
  \(\left | z \right |=3 \)
  \(\left | z \right |=2\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=\sqrt{5} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (60,80) \) 
  \( (0,20) \) 
  \( (40,60) \)
  \( (20,40) \) 
  \( (10,30) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Једначина тангентне елипсе \(\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\) која пролази кроз тачку \(A(2,3)\) гласи:

  \( 2x + y – 7 = 0 \) 
  \( x – 2y + 4 = 0 \) 
  \( 3x+ 2y – 1 = 0 \) 
  \( 2x – y – 1 = 0 \) 
  \( x+ 2y – 8 = 0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(        5\)  
  \(    20  \)  
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(  \frac{15}{4}      \)
  \( \frac{75}{4}      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако се број страница конвексног \(n\)-тоугла повећа зa \(7\), број дијагонала му се повећа за \(119\). Број \(n\) износи:

   

  \(17\)
  \(15\)
   \(14\)  
   \(13\)
  \(12\)      

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време