Задаци

 • 1.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \( 1 \)  
  \(5 \)  
  \(4\)  
  \(2\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(            288      \)  
  \(   120   \)
  \(    216  \)  
  \( 312   \)
  \(  360    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Основе правог ваљка и праве купе су кругови полупречника \(12 cm\). Ако су запремине ваљка и купе једнаке, а висина купе за \(6 cm\) дужа од висине ваљка, онда је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(8 : 7\)
  \(6 : 5\)
  \(4 : 3\)  
  \(3 : 2\)
  \(10:9\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  3. Израз\( \frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{a}}}\cdot\frac{1}{b+\frac{1}{a}}\cdot \frac{1}{b+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}\cdot\frac{1}{a+\frac{1}{b}}\), за оне вредности променљивих \(a\) и \(b\) за које је дефинисан, идентички је једнак изразу:

  [math]\frac{ab +1}{ab}[math]
  [math]0 [math] 
  [math]ab+1[math]    
   [math]a-b[math]    
  [math]\frac{a+1}{ab}[math]

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(10\)  
  \(6 \)       
  \(16\)
  \(12\)
   \(8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  На сајму књига првог дана је продато \(40\%\) књига мање него другог дана, а трећег за четвртину мање него првог и другог дана заједно. Ако је прва три дана укупно продато \(10500\) књига, онда је првог дана овог сајма продато:
   

  2700 књига
  2400 књига
  2100 књига
  2550 књига
  2250 књига

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(   \frac{\pi}{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(    3  \) 
  \(   -6\)
  \(    6\) 
  \(  -12     \)
  \(  -18     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Производ свих решења једначине \(2+4^{\sqrt{x^{2}-3}+x-3}=6\cdot 2^{\sqrt{x^{2}-3}+x-4} \) једнак је:

  \(\frac{19}{2} \)
  \(8 \)
  \(4 \)
  \(16 \)
  \(\frac{19}{4} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Вредност израза \(\left [ 4^{-1}\left ( \frac{1}{25} \right )^{-\frac{1}{2}}+\left ( \sqrt{(-2)^{2}}-1,8 \right )^{-1} \right ]^{\frac{1}{2}}\cdot \left ( \sqrt[3]{(-1)^{3}}+2,2 \right )\) једнака је:

  \(8\)    
  \(\frac{8}{5}\)
  \(\frac{3}{5}\)
  \(5\)  
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(3\)  
  \(-1\)  
  \(-3\)  
  \(1\)
  \(0\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Вредност израза \(\frac{\cos 100^o+\sin 50^o}{\sin 200^o}\) једнака је:

  \(-\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(-2 \)
  \(-\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(4\)    
  \(3\)
  \(1\)
  \(2\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Нека је \(f(x)=\frac{1-x}{1+x}\) за \(x\neq -1\) и \(g(x)=\frac{1}{x^2+1} .\) Тада је вредност једнака:

  \(-1 \)
  \(1 \)
  \(0 \)
  \(-2 \)
  \(2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако бочна ивица правилне четворостране пирамиде има дужину \(6cm\) и заклапа угао \(45^{\circ}\) са равни основе, запремина пирамиде је:

  \(16\sqrt{2}cm^3\)      
  \(36\sqrt{2}cm^3\)
    \(45cm^3\)
  \(27\sqrt{2}cm^3\)
  \(\frac{40\sqrt{2}}{3}cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Укупна цена две књиге износи \(2600\) . Уколико би се цена прве књиге увећала за \(150\) динара и цена друге умањила за \(150\) динара, тада би цена друге износила \(30\%\) цене прве књиге. Разлика цене прве и друге књиге (у динарима) једнака је:

  \(1150 \)
  \(1200 \)
  \(1100 \)
  \(1250 \)
  \(1050 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако се број страница конвексног \(n\)-тоугла повећа зa \(7\), број дијагонала му се повећа за \(119\). Број \(n\) износи:

   

  \(17\)
  \(12\)      
   \(14\)  
   \(13\)
  \(15\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Број решења једначине \(\sqrt{7-x}=x-1\) је:

  \( 4 \) 
  \( 2 \) 
  \( 3 \) 
  више од\( 4 \) 
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време