Задаци

 • 1.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(6 \)       
  \(10\)  
  \(16\)
   \(8\)
  \(12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(   0\)
  већи од \(     3     \)   
  \(  3    \)
  \(    2     \)  
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Укупна цена две књиге износи \(2600\) . Уколико би се цена прве књиге увећала за \(150\) динара и цена друге умањила за \(150\) динара, тада би цена друге износила \(30\%\) цене прве књиге. Разлика цене прве и друге књиге (у динарима) једнака је:

  \(1150 \)
  \(1250 \)
  \(1050 \)
  \(1200 \)
  \(1100 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

   Скуп свих решења неједначине \(\frac{x-1}{x-3}<\frac{x+8}{x+4}\) je

  \((-4,0)\)
  празан скуп    
  \((-8,-4)\)
  \((-4,3)\) 
   \((-\infty,-4)\cup(3,+\infty)\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Збир свих девет чланова аритметичке прогресије је за \(164\) већи од збира првих пет чланова те прогресије. Ако је девети члан за \(14\) мањи од двоструке вредности шестог члана, онда је производ прва два члана дате прогресије једнак:

  \(16\)
  \(12\)
  \(-12\)
  \(-16\)
  \(20\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(336\)
  \(335\)
  \(1005\) 
  \(334\)
  \(1006\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Производ свих решења једначине \(2+4^{\sqrt{x^{2}-3}+x-3}=6\cdot 2^{\sqrt{x^{2}-3}+x-4} \) једнак је:

  \(16 \)
  \(8 \)
  \(\frac{19}{4} \)
  \(4 \)
  \(\frac{19}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Збир квадрата свих решења једначине \( |x + 4| - |x - 3| = x\) je:


   
   

  \(50\)
  \(99\)
  \(59\)
  \(41\)       
   \(100\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(2\cdot 9!\)
  \(11\cdot 9! \)
  \(17 \cdot 8! \)
  \(2\cdot 10! \)
  \(10\cdot 8! \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Једначина тангентне елипсе \(\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\) која пролази кроз тачку \(A(2,3)\) гласи:

  \( 2x – y – 1 = 0 \) 
  \( 3x+ 2y – 1 = 0 \) 
  \( x+ 2y – 8 = 0 \)
  \( 2x + y – 7 = 0 \) 
  \( x – 2y + 4 = 0 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Пети члан аритметичке прогресије је \(a_5 =16\) , а једенаести \(a_{11}=31\) . Збир првих \(17 \) чланова \(S_{17}\) je :

  \( 442 \)
  \( 455 \) 
  \( 372,5 \) 
  \( 368 \) 
  \( 242 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Угао између веће основице и крака једнакокраког трапеза једнак је \(60^{o}\) . Ако је дужина те основице једнака \(9 cm ,\) а крака \(4 cm ,\) површина трапеза (у \(cm^2\) ) једнака је:

  \(7\sqrt{3} \)
  \(14\sqrt{3} \)
  \( 24\sqrt{3} \)
  \(16\)
  \(18 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

  седми
   пети
  девети
  једанаести
   десети

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(    -\frac{16}{65}     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(28\)    
  \( 27\)
  \(24\)        
  \(25\)
  \(26\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  6
  3      
  5
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    4   \)  
  \(  1      \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  9     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако 12 радника, радећи 5 дана, зараде 125000 динара, 15 радника за 6 дана заради:

  154500 дин. 
   187500 дин.
  237500 дин. 
  217500 дин.   
   163500 дин. 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(\frac{1}{16}\)          
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{4}\)
  \(2\)
  \(4    \)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време