Задаци

 • 1.      

  Ако је:

   

  \(\begin{eqnarray} x-2y+z&=&7\\ 2x+3y-z&=&-2\\ -x+2y+2z&=&2 \end{eqnarray}\)

   

  онда је \(x^2+y^2+z^2\) једнако:

  12
  16
  10
  14
  8

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{\left | 1-x \right |}{1-\left | x \right |}<\frac{1+\left | x \right |}{\left | 1+x \right |}\) је облика (за неке реалне бројеве \(a\) и \(b\) такве да је \(0 < a < b < + \infty ):\)

  \((-\infty, -a) \cup (-a, a ) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-b, -a) \cup (a, b) \)
  \((a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{1}{2} \)
  \(\frac{5}{6} \)
  \(\frac{3}{4} \)
  \(\frac{4}{5} \)
  \(\frac{2}{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Једно од реалних решења једначине \(\log_{\cos{x}}\sin{x}=4\log_{\sin{x}}\cos{x}\) припада интервалу:

  \(\left(0, \frac{\pi}{6} \right]\)
  \(\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right]\)
  \(\left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right)\)
  \(\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right)\)
  \(\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Најмања вредност функције \(f(x)=4x+\frac{9\pi ^{2}}{x}+\sin x, x>0\) је:
   

  \(\frac{\pi^2-1}{2} \)
  \(\frac{5\pi}{2}\)
  \(3\pi +1 \)
  \(5\pi +2 \)
  \(12\pi -1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Збир свих целих бројева који задовољавају једначину \(\frac{x}{x+2} \leq \frac{1}{1-x}\)  је:

  \(0\)
  \(−1\)
   \(1\)  
  \(−2\)    
  бесконачан

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Опадајућа аритметичка прогресија \((a_n)\) је таква да важи \(a_1^2  + a_2^2  + a_3^2  = 56\)  и \(\frac{a_{10}}{a_2}=5\). Тада је \(a_{2014}\) једнако

  таква прогресија не постоји 
  \(−4028\)
  \(4028\)      
  \(−4030\)
  \(4030\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(6\)
  \(-5\)
  \(0\)
  \(5\)
  \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако за дијагонале ромба важи једнакост \(d_1=(2-\sqrt{3})d_2\), тада је оштар угао ромба једнак:

  \(15^{\circ}\)
  \(60^{\circ}\)
  \(45^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)
  \(22,5^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Укупан број реалних решења једначине \(\sqrt{3\cdot 2^{\log_{10}2x}+1}+\sqrt{2\cdot 2^{\log_{10}2x}+9}=\sqrt{13\cdot 2^{\log_{10}2x}-4}\) је:

  \(2 \)
  Ниједан од понуђених одговора
  \(1 \)
  \(3 \)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(N\) број шестоцифрених бројева који у свом запису садрже цифру 1 бар на једном месту, тада \(N\) припада интервалу:

  \([2 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5)\)
  \([5 \cdot 10^5, 6 \cdot 10^5)\)
  \([4 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5)\)
  \([3 \cdot 10^5, 4 \cdot 10^5)\)
  \([10^5, 2 \cdot 10^5)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(\sqrt{3}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Око кружнице полупречника \(2cm\) описан је једнакокраки трапез површине \(20cm^2\). Дужина његовог крака је:

   

  \(6cm\)
  \(10cm\)      
   такав трапез не постоји
  \(5cm\)  
  \(20cm\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Најкраће растојање између правих \(\sqrt{2}x+y=1\) и \(2x+\sqrt{2}y=3\sqrt{2}\) једнако је:

  \(\frac{2}{3}\sqrt{3}\)
  \(0\)
  \(\frac{\sqrt{6}}{6}\)
  \(2\)
  \(\sqrt{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако се зна да \(\frac{14}{9}\) биномног коефицијента трећег члана, биномни коефицијент четвртог члана и биномни коефицијент петог члана у развоју бинома \(\left( \sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^n\)\((n \in N, x>0)\), чине геометријску прогресију, тада је биномни коефицијент уз \(\sqrt{x}\) једнак:

  \(84\)
  \(21\)
  \(48\)
  \(5\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Укупан број реалних решења једначине \(3 tg^{2}x-8\cos^{2} x+1=0\) која пропадају интервалу \((0,2\pi )\) је:

  \(5 \)
  \(2 \)
  \(4 \)
  \(6 \)
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Израз \(a \sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a^3}\), \(a \geq 0\), идентички је једнак изразу:

  \(a^2\)
  \(a^6\)
  \(\sqrt[4]{a^{11}}\)
  \(\sqrt[4]{a^7}\)
  \(\sqrt[4]{a^9}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{1}{4}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Знајући да је \(\cos\left({x-\frac{3\pi}{2}}\right)=-\frac{4}{5}\) и \(\frac{\pi}{2}<x<\pi\), тада је вредност израза \(\sin\frac{x}{2}\cos{\frac{5x}{2}}\) једнака:

  \(\frac{4}{125}\)
  \(\frac{82}{125}\)
  \(-\frac{38}{125}\)
  \(1\)
  \(-1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Вредност израза \(8\sin ^2 80^o-2\sqrt{3}\sin 40^o-2\cos 40^o\) једнака је:

  \(1 \)
  \(4 \)
  \(2\)
  \(4\sqrt{3} \)
  \(2\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време