Задаци

 • 1.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Песнички облик који се састоји од два катрена и две терцине и садржи укупно четрнаест стихова, називамо:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Пушкин, Евгеније Оњегин
  2. Толстој, Ана Карењина
  3. Чехов, Ујка Вања

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  АКРОСТИХ је:

  1. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.
  2. термин за стих у коме се постиже кулминација.
  3. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  2. Лепоту, доброту, истину и сл.
  3. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  4. Духовитост, весеље, смех и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. перфекат
  3. имперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. бугарски
  2. српски
  3. пољски
  4. словеначки
  5. белоруски
  6. чешки

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ја сам убио ону старицу чиновницу и сестру јој Лизавету, секиром и извршио сам похару.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Три сесте
  2. Злочин и казна
  3. Браћа Карамазови

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху?

  Гнев ми, Богињо, певај!

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. изведена
  2. сложена
  3. проста

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. аорист
  3. имперфекат
  4. перфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  блажи
  јотовање
  страшћу
  једначење сугласника по месту творбе
  трње
  палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Где су стари непријатељи? Монтеки, Капулете!

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Шекспир, Хамлет
  2. Шекспир, Ромео и Јулија
  3. Шекспир, Краљ Лир

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Како гласи глаголски прилог садашњи глагола СЕЋИ?

  1. секући
  2. сечући
  3. сећи

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У мраку, отвори очи и не виде ништа, али му се учини као да види, у висини, бескрајан,
  плави круг.
  И, у њему, звезду.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Вељко Милићевић, Беспуће
  2. Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина
  3. Милош Црњански, Сеобе

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Одредите колико је предикатских реченица садржано у следећој комуникативној реченици.

  Да би издувао срџбу, претрчавао је степенике одмахујући оном краћом, хромом ногом и
  заборављајући да изгледа смешан кад трчи.

  1. две
  2. четири
  3. три
  4. пет

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Странац
  2. Туга
  3. Процес

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време