Задаци

 • 1.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Духовитост, весеље, смех и сл.
  2. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  3. Лепоту, доброту, истину и сл.
  4. Поквареност, пропаст, разврат и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. перфекат
  3. плусквамперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. српски
  2. чешки
  3. пољски
  4. бугарски
  5. словеначки
  6. белоруски

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Повежите примере из леве колоне са називима гласовних промена из десне колоне.

  блажи
  палатализација
  трње
  јотовање
  страшћу
  једначење сугласника по месту творбе

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Чехов, Ујка Вања
  2. Пушкин, Евгеније Оњегин
  3. Толстој, Ана Карењина

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Романса је:

  1. епско-лирска врста
  2. епска врста
  3. лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, Проклета авлија
  2. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  3. Бора Станковић, Нечиста крв

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Који је од наведених дијалеката штокавског наречја узет као основа српског књижевног
  (стандардног) језика екавског изговора?

  1. призренско-тимочки
  2. шумадијско-војвођански
  3. косовско-ресавски
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Одредите колико је предикатских реченица садржано у следећој комуникативној реченици.

  Да би издувао срџбу, претрчавао је степенике одмахујући оном краћом, хромом ногом и
  заборављајући да изгледа смешан кад трчи.

  1. пет
  2. четири
  3. три
  4. две

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Процес
  2. Странац
  3. Туга

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Преношење реченичне целине из једног стиха у наредни стих назива се:

  (Одговор упишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Балада је:

  1. епска врста
  2. лирска врста
  3. епско-лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ја сам убио ону старицу чиновницу и сестру јој Лизавету, секиром и извршио сам похару.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Три сесте
  2. Браћа Карамазови
  3. Злочин и казна

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Сав побеснео што је дочекао да он, ефенди Мита, тако што чини, оволико се понижава
  и на ноге неком долази, загушеним гласом говори нешто Томчи.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Бора Станковић, Нечиста крв
  2. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  3. Бора Станковић, Коштана

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У мраку, отвори очи и не виде ништа, али му се учини као да види, у висини, бескрајан,
  плави круг.
  И, у њему, звезду.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Вељко Милићевић, Беспуће
  2. Лав Николајевич Толстој, Ана Карењина
  3. Милош Црњански, Сеобе

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ћамил је упитао:  Ви нисте наилазили у историји на име Џем-султана, брата Бајазита II?

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, Мост на Жепи
  2. Иво Андрић, Проклета авлија
  3. Иво Андрић, На Дрини ћуприја

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Милован Глишић
  2. Лаза Лазаревић
  3. Радоје Домановић

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време