Задаци

 • 1.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. На предлог генералног секретара уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  2. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је ирачки акт насиља над Кувајћанима.
  3. На предлог генералног секретара Уједињених нација осуђен је Ирачки акт насиља над Кувајћанима.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Шта означавају СОДОМА И ГОМОРА?

  1. Поквареност, пропаст, разврат и сл.
  2. Духовитост, весеље, смех и сл.
  3. Проницљивост, памет, мудрост и сл.
  4. Лепоту, доброту, истину и сл.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  АКРОСТИХ је:

  1. термин којим се обележава да почетна слова, читана одозго надоле, дају неко име.
  2. врста стиха из периода класицизма са строго одређеном римом.
  3. термин за стих у коме се постиже кулминација.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено, с поносом...

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, Проклета авлија
  2. Меша Селимовић, Дервиш и смрт
  3. Бора Станковић, Нечиста крв

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Романса је:

  1. епско-лирска врста
  2. лирска врста
  3. епска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ћамил је упитао:  Ви нисте наилазили у историји на име Џем-султана, брата Бајазита II?

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Иво Андрић, Проклета авлија
  2. Иво Андрић, На Дрини ћуприја
  3. Иво Андрић, Мост на Жепи

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Пред тобом отворена књига Свезнадар, тачно она за којом си узалуд годинама трагао.

  Подвучене речи у реченици по врсти су:

  1. прилог и прилог
  2. предлог и именица
  3. прилог и именица

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Каква је по саставу реч новинарство?

  1. сложена
  2. проста
  3. изведена

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Писац приповетке Данга је:

  1. Милован Глишић
  2. Лаза Лазаревић
  3. Радоје Домановић

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху?

  Гнев ми, Богињо, певај!

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Љевин је био заљубљен, и зато му се чинило да је Кити такво савршенство у сваком
  погледу.

  Означите име писца и назив дела из кога је узет дати одломак.

  1. Толстој, Ана Карењина
  2. Чехов, Ујка Вања
  3. Пушкин, Евгеније Оњегин

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите језике који припадају јужнословенској језичкој групи:

  1. словеначки
  2. српски
  3. бугарски
  4. пољски
  5. чешки
  6. белоруски

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Два су цвета у бостану расла.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. имперфекат
  3. аорист
  4. перфекат

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Кад ми је Ремон дао револвер, сунце је клизнуло по њему.

  Ком делу припада наведени одломак?

  1. Процес
  2. Туга
  3. Странац

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Балада је:

  1. лирска врста
  2. епска врста
  3. епско-лирска врста

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Који је од наведених дијалеката штокавског наречја узет као основа српског књижевног
  (стандардног) језика екавског изговора?

  1. источнохерцеговачки
  2. шумадијско-војвођански
  3. призренско-тимочки
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Која реченица је правилно написана?

  1. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким Државама, добитник је нобелове награде.
  2. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким Државама, добитник је Нобелове награде.
  3. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним Америчким државама, добитник је нобелове награде.
  4. Митар Попадић, Србин који живи у Сједињеним америчким државама, добитник је Нобелове награде.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Шта каже, заинтересова се мајка.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. имперфекат
  2. перфекат
  3. плусквамперфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  И објавише ноћ први петли.

  Подвучени глаголски облик у реченици је:

  1. плусквамперфекат
  2. имперфекат
  3. перфекат
  4. аорист

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Како се назива стилска фигура која је подвучена у датом стиху? 

  Кад пролазим, планине се размичу и ћуте.

  (Малим словима ћирилице упишите назив стилске фигуре.)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време