Задаци

 • 1.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. источнохерцеговачки
  2. косовско-ресавски
  3. призренско-тимочки
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  бал певца краљ булка барка биљка сив срамежљив

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  својина, плаветнило. мањина, певач, десеторица, младожења, јаук,

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите речи у којима је глас Ш настао јотовањем:

  1. ишчачкати
  2. ношња
  3. пишем
  4. тиши

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Да ли бисте то икоме саветовали?
  2. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  3. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. руски
  2. белоруски
  3. лужичкосрпски
  4. бугарски
  5. пољски

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард лављег срца
  2. Карло велики
  3. Ричард Лављег Срца
  4. Карло Велики
  5. Ричард Лављег срца

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. старословенски језик
  2. српскословенски језик
  3. рускословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разби стакло!
  2. У случају опасности разбијте стакло!
  3. У случају опасности разбите стакло!
  4. У случају опасности разбиј стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  предлог
  међутим
  речца
  иако
  везник

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. именски део предиката
  2. прилошки део предиката
  3. атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. једначење сугласника по звучности
  2. губљење сугласника
  3. јотовање
  4. сибиларизација
  5. палатализација
  6. једначење сугласника по месту творбе

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. ради
  2. због

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1847.
  2. 1836.
  3. 1832.
  4. 1818.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време