Задаци

 • 1.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  придев апозиција атрибут објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Дошао је ко је хтео.
  2. Који је данас дан?
  3. Чули смо резултат од неког детета.
  4. Неко је малопре куцао.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. зачеље
  2. челник
  3. челенка
  4. челце

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Подвучена заменица је у дативу.
  2. Подвучена заменица је у локативу.
  3. Њен основни облик гласи шта.
  4. То је одручна придевска заменица. 
  5. Њен основни облик гласи ништа.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите речи у којима је глас Ш настао јотовањем:

  1. пишем
  2. тиши
  3. ношња
  4. ишчачкати

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  2. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  3. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Налазе се у облику множине.
  2. Сви су у акузативу.
  3. Сви су у женском роду.
  4. Спадају у описне придеве.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  објекат придев број именица

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  певач, јаук, младожења, мањина, плаветнило. својина, десеторица,

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. због
  2. ради

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. источнохерцеговачки
  2. косовско-ресавски
  3. призренско-тимочки
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костур костурница костурина кошчат

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. старословенски језик
  2. рускословенски језик
  3. српскословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. две
  2. три
  3. четири

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време