Задаци

 • 1.      

  Означите пословицу у којој запажате праве антониме:

   

  1. Како господар свира, онако млађи игра.
  2. Паметан полако иде, а брзо дође.
  3. Каква мајка онака и ћерка.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Играчи фудбалског клуба ,,Партизан" су:

  1. црно-бели
  2. црнобели
  3. црно бели

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Подела на старије и млађе штокавске дијалекте заснива се на:

  (Означите тачан одговор.)

  1. изговору гласа „јат“.
  2. систему независних реченица
  3. развитку акцента и облика речи

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Да ли бисте то икоме саветовали?
  2. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  3. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  неправи објекат
  се наљутио
  субјекат
  на другове
  предикат
  јер га нису чекали
  прилошка одредба за узрок

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. старословенски језик
  3. српскословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  2. Лустер се откачио и пао на под.
  3. Пало је наређење да кренемо.
  4. Пала је са дрвета и повредила се.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. једносложни скуп је с кратким вокалом
  2. двосложни скуп ије
  3. једносложни скуп је с дугим вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Чули смо резултат од неког детета.
  2. Који је данас дан?
  3. Неко је малопре куцао.
  4. Дошао је ко је хтео.

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите синонимски пар:

  1. брижан-брижљив
  2. бојажљивац-бојажљивко
  3. клизиште-клизалиште

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите реч која има другачију мотивну реч од осталих: 

  костур костурница костурина кошчат

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите глаголе чија се презентска и инфинитивна основа поклапају:

  певушити знати казати изабрати

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време