Задаци

 • 1.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1818.
  2. 1847.
  3. 1832.
  4. 1836.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  објекат апозиција атрибут придев

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  предикат
  се наљутио
  субјекат
  на другове
  прилошка одредба за узрок
  јер га нису чекали
  неправи објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  певца краљ булка барка срамежљив бал сив биљка

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Подвучени делови речи квазиуметнички и антифашистички називају се: 

   

   

  1. творбене основе
  2. префиксоиди
  3. суфикси

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.
  2. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.
  3. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Да ли бисте то икоме саветовали?
  2. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  3. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите реч која је изведена од заменице:

  јаук, плаветнило. певач, младожења, мањина, својина, десеторица,

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  вежеш пажљив можеш нижи

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. њена
  2. твога
  3. њој
  4. ваших
  5. његовој
  6. никаквог

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите пословицу у којој запажате праве антониме:

   

  1. Паметан полако иде, а брзо дође.
  2. Како господар свира, онако млађи игра.
  3. Каква мајка онака и ћерка.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Лустер се откачио и пао на под.
  2. Пало је наређење да кренемо.
  3. Пала је са дрвета и повредила се.
  4. Када је пала влада, сви планови су му пропали.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. због
  2. ради

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. губљење сугласника
  2. једначење сугласника по месту творбе
  3. сибиларизација
  4. једначење сугласника по звучности
  5. палатализација
  6. јотовање

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време