Задаци

 • 1.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. источнохерцеговачки
  2. призренско-тимочи
  3. косовско-ресавски
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите синонимски пар:

  1. баретина-баруштина
  2. болешљив-болећив
  3. остварљивост-оствареност

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Којим су суфиксом изведени придеви пуначак и слабачак?

  (Одговор написати малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  ти
  (прави) објекат
  му
  предикат
  да одмах дође
  неправи објекат
  реци
  субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. никаквог
  2. њој
  3. његовој
  4. њена
  5. твога
  6. ваших

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите синонимски пар:

  1. бојажљивац-бојажљивко
  2. брижан-брижљив
  3. клизиште-клизалиште

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе-доле
  2. горедоле
  3. горе доле

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  2. Лустер се откачио и пао на под.
  3. Пало је наређење да кренемо.
  4. Пала је са дрвета и повредила се.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. две
  2. четири
  3. три

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Прочитајте пажљиво реченицу и означите одговарајући предлог који недостаје.

   

  Луминаризам је употреба и комбиновање боја ................. постизања одређених светлосних ефеката на слици. 

   

  1. због
  2. ради

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.
  2. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.
  3. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. чијем
  2. таквих
  3. њихова
  4. оваквог
  5. оноликим

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. источнохерцеговачки
  2. шумадијско-војвођански
  3. призренско-тимочки
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите правилно написан текст:

  1. Како откривају научници справљање безалкохолног пива, није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  2. Како откривају научници, справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 
  3. Како откривају научници справљање безалкохолног пива није мајсторија новијег времена, него древно умеће. Познавали су га Сумери, народ који је живео у Месопотамији, пре више хиљада година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. синегдохом
  2. метонимијом
  3. метафором

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време