Задаци

 • 1.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. косовско-ресавски
  2. источнохерцеговачки
  3. шумадијско-војвођански
  4. призренско-тимочки

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  му
  субјекат
  реци
  предикат
  ти
  (прави) објекат
  да одмах дође
  неправи објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. призренско-тимочи
  2. косовско-ресавски
  3. источнохерцеговачки
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. губљење сугласника
  2. једначење сугласника по месту творбе
  3. сибиларизација
  4. једначење сугласника по звучности
  5. јотовање
  6. палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбијте стакло!
  2. У случају опасности разби стакло!
  3. У случају опасности разбиј стакло!
  4. У случају опасности разбите стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Напишите инфинитивну основу глагола ући.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. прилошки део предиката
  2. атрибут
  3. именски део предиката

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. пољски
  2. руски
  3. бугарски
  4. белоруски
  5. лужичкосрпски

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. полисемије
  2. антонимије
  3. хомонимије
  4. синонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. старословенски језик
  3. српскословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите карактеристике сугласника Ђ:

  1. при његовом изговору врх језика је на алвеолама;
  2. при његовом изговору гласне жице трепере.
  3. при његовом изговору ваздушна струја излази прво кроз нос, а затим кроз уста;
  4. спада у меке гласове;

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  2. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  3. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  чар длан част час чеп

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горедоле
  2. горе-доле
  3. горе доле

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  именски део предиката апозиција именица атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. архаизам
  2. жаргонизам
  3. историзам
  4. дијалектизам
  5. позајмљеница
  6. неологизам
  7. термин

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време