Задаци

 • 1.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(   100      \)  
  \(  104    \)
  \( 102  \)
  \(   106   \)
  \(    108 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(  2    \)
  \( 3 \)
  бесконачно много 
  \(     5    \)   
  \(   4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \( -\frac{5}{3}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(  -2(1+a) \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(  9  \)
  \(  7    \)
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(3\)
  \(4\)  
  \( 1 \)  
  \(2\)
  \(5 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  9     \)
  \(    4   \)  
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  1      \)
  \(   \frac{1}{4}          \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \( 16\)
   \( 8\)
  \(4\)
  \(-12\)
  \(-6 \)        

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(  1       \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \( \sqrt{3}  \)
  \(   -1    \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{3\pi}{4} \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(2\)  
  \(4,5\)
  \(2,5\)
  \(3 \)
   \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(24\)        
  \(25\)
  \(28\)    
  \(26\)
  \( 27\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{1}{a+2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(6 \)       
  \(16\)
   \(8\)
  \(12\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \( \frac{56}{65}  \)
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(15\)  
  \(12\)    
  \(14\)  
  \(13\)
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1-i    \)  
  \(  1+i \)
  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
   \(-6\)
  \(6      \)
  \(4\)
  \(-1\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време