Задаци

 • 1.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  9     \)
  \(    4   \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(  1      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
  \(4\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(  104    \)
  \(    108 \)  
  \( 102  \)
  \(   100      \)  
  \(   106   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(    -\frac{16}{65}     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(420\)
  \(512\)
  \(945\)  
  \(128\)    
  \(41\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(     15    \)
  \(  3    \)
  \(   9\)
  \( 6 \)
  \(    12     \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  -2(1+a) \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(  9  \)
  \(  7    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(    20  \)  
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(  \frac{15}{4}      \)
  \(        5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(1\)    
  \(10\)
  \(5-2\sqrt{6}\)
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(7\)
  \(-7\)
  \(-3\)  
  \(3\)
  \(-12\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  5
  4
  6
  3      

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(    216  \)  
  \(            288      \)  
  \( 312   \)
  \(   120   \)
  \(  360    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(  1       \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(   -1    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(25\)
  \(28\)    
  \(26\)
  \( 27\)
  \(24\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 3\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(5\)  
  \(4\)  
  \(1\)     
  \(2\)
  \(3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(3\)    
  \(6\)  
  \(7 \)  
  \(>7\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време