Задаци

 • 1.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(  -2(1+a) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(    12     \)   
  \(     15    \)
  \(   9\)
  \(  3    \)
  \( 6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(2\)
  \(3\)
  \(5 \)  
  \( 1 \)  
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(6      \)
   \(-6\)
   \(1\)  
  \(4\)
  \(-1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(   100      \)  
  \(  104    \)
  \(   106   \)
  \(    108 \)  
  \( 102  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{5}{6}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  9  \)
  \(  7    \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(  \frac{15}{4}      \)
  \(        5\)  
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(    20  \)  
  \( \frac{75}{4}      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

   \(1-i\)
  \(1-2i\)  
  \(1+2i\)
  \(2-i\)
  \(2+i\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -18     \)
  \(    6\) 
  \(    3  \) 
  \(   -6\)
  \(  -12     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1-i    \)  
  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)
  \(  1+i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{5\pi}{12}\)        
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(3\)  
  \(2\)
  \(5\)  
  \(1\)     
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \( 3 \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(    2     \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  5
  4
  3      
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(   -1    \)
  \(  1       \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(>7\)
  \(3\)    
  \(7 \)  
  \(4\)
  \(6\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(16\)
  \(6 \)       
  \(10\)  
   \(8\)
  \(12\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време