Задаци

 • 1.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(6\)  
  \(>7\)
  \(4\)
  \(3\)    
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(  3    \)
  \(   0\)
  већи од \(     3     \)   
  \(    2     \)  
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
  \(4\)
  \(6      \)
  \(-1\)
   \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-7\)
  \(7\)
  \(-3\)  
  \(-12\) 
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  3      
  4
  5
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(  \frac{\pi}{6}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(4,5\)
  \(2,5\)
  \(2\)  
   \(4\)  
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \( 6 \)
  \(  3    \)
  \(    12     \)   
  \(     15    \)
  \(   9\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \( 3 \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(    2     \) 
  \(   \frac{5}{2}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

   \(-170\)
  \(-260\)
  \(10\)  
  \(170\)
  \(-10\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  7    \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  9  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)
  \(   -1-i    \)  
  \(  1+i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(    120     \)
  \(  30    \)
  \( 60 \)
  \(     240    \)   
  \(   40 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \( 3 \)
  бесконачно много 
  \(   4\)
  \(  2    \)
  \(     5    \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  -2(1+a) \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(1\)     
  \(3\)  
  \(4\)  
  \(5\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(14\)  
  \(12\)    
  \(16\)
  \(15\)  
  \(13\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(1+2i\)
   \(1-i\)
  \(2-i\)
  \(1-2i\)  
  \(2+i\)      

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време