Задаци

 • 1.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(    3  \) 
  \(   -6\)
  \(    6\) 
  \(  -12     \)
  \(  -18     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(  104    \)
  \(    108 \)  
  \( 102  \)
  \(   100      \)  
  \(   106   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(   0\)
  \(  3    \)
  већи од \(     3     \)   
  \(    2     \)  
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(10\)  
  \(170\)
   \(-170\)
  \(-260\)
  \(-10\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(3\)    
  \(>7\)
  \(4\)
  \(7 \)  
  \(6\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
  \(6      \)
  \(-1\)
   \(-6\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \( \frac{56}{65}  \)
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(1\)    
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(10\)
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(  9  \)
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  7    \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(  \frac{15}{4}      \)
  \(    20  \)  
  \(        5\)  
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(   \frac{45}{2}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(  -2(1+a) \)
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(  \frac{2}{1+a}  \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  бесконачно много 
  \( 3 \)
  \(     5    \)   
  \(   4\)
  \(  2    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(2,5\)
  \(2\)  
  \(3 \)
   \(4\)  
  \(4,5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(  1      \)
  \(  9     \)
  \(    4   \)  
  \(    \frac{37}{8}      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(    2     \) 
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \( 3 \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(   -1-i    \)  
  \(  1-i   \)
  \(  1+i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  6
  5
  3      
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(    216  \)  
  \(            288      \)  
  \(  360    \)
  \( 312   \)
  \(   120   \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време