Задаци

 • 1.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(26\)
  \(28\)    
  \(25\)
  \(24\)        
  \( 27\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  већи од \(     3     \)   
  \( 1 \)
  \(   0\)
  \(    2     \)  
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(10\)  
  \(6 \)       
  \(16\)
   \(8\)
  \(12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \( \sqrt{3}  \)
  \(  1       \)
  \(   -1    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(5 \)  
  \(3\)
  \( 1 \)  
  \(4\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \( 3 \)
  \(    2     \) 
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(  2\sqrt{3}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

  \(5-2\sqrt{6}\)
  \(10\)
   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(1\)    
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(  -2(1+a) \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        
   \( 8\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(-260\)
  \(10\)  
  \(-10\)        
  \(170\)
   \(-170\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(    -\frac{3}{5}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{5}{6}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(  30    \)
  \(    120     \)
  \( 60 \)
  \(     240    \)   
  \(   40 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(  7    \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  9  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(5\)  
  \(3\)  
  \(2\)
  \(4\)  
  \(1\)     

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(   -1+i     \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(     15    \)
  \(   9\)
  \(  3    \)
  \(    12     \)   
  \( 6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-12\) 
  \(7\)
  \(3\)
  \(-7\)
  \(-3\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време