Задаци

 • 1.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \( 60 \)
  \(  30    \)
  \(   40 \)
  \(     240    \)   
  \(    120     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(3 \)
   \(4\)  
  \(4,5\)
  \(2\)  
  \(2,5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  5
  4
  3      
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(4\)
  \(6\)  
  \(3\)    
  \(>7\)
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{6}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(5\)  
  \(3\)  
  \(2\)
  \(4\)  
  \(1\)     

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(   100      \)  
  \(    108 \)  
  \( 102  \)
  \(  104    \)
  \(   106   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -18     \)
  \(    3  \) 
  \(    6\) 
  \(   -6\)
  \(  -12     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(4\)
   \( 8\)
  \(-12\)
  \(-6 \)        
  \( 16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(  1-i   \)
  \(    i  \)  
  \(   -1-i    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-12\) 
  \(-3\)  
  \(3\)
  \(7\)
  \(-7\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  9  \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  7    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \( \sqrt{3}  \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(   -1    \)
  \(  1       \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(            288      \)  
  \(  360    \)
  \(   120   \)
  \(    216  \)  
  \( 312   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(2\)
  \(4\)  
  \( 1 \)  
  \(5 \)  
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(28\)    
  \(25\)
  \( 27\)
  \(24\)        
  \(26\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време