Задаци

 • 1.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{1}{2a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(\frac{2}{5}\)  
  \(\frac{6}{5}\)
  \(\frac{4}{5}\)      
  \(-\frac{4}{5}\)
  \(-\frac{2}{5}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Скуп свих решења неједначине \(3\cdot 81^{x}+2\cdot 16^{x}\leqslant 5\cdot 36^{x}\) је:

  \(\left [ -\frac{1}{2},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{2}{3},0 \right ]\)        
  \(\left [ -1,0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{4}{9},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{3},0 \right ]\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Решење једначине \(log_2(3x-7)=5\) je:

  \( 13 \)
  \( \frac{17}{3} \) 
  \( 4 \) 
  \( 11 \) 
  \( \frac{32}{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  
  \(   -1+i     \)
  \(  1-i   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \( 312   \)
  \(   120   \)
  \(  360    \)
  \(            288      \)  
  \(    216  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \( 3 \)
  \(     5    \)   
  \(   4\)
  бесконачно много 
  \(  2    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(    3  \) 
  \(  -12     \)
  \(    6\) 
  \(  -18     \)
  \(   -6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \( 1 \)
  \(  3    \)
  \(   0\)
  већи од \(     3     \)   
  \(    2     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( -2+2i \) 
  \( 1-i \) 
  \( 2i-1 \) 
  \( 4i \) 
  \( -4 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(15\)  
  \(12\)    
  \(16\)
  \(13\)
  \(14\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(1\)
  \(4\)    
  \(0\)
  \(3\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Број решења једначине \( \sin(x-\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\) у интервалу \([-2\pi, 2\pi]\) je:

   

  \(4\)
  \(2\)  
  \(3\)
  \(1\)
  \(5\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Број решења једначине \(\sqrt{7-x}=x-1\) је:

  \( 1 \)
  \( 3 \) 
  \( 4 \) 
  више од\( 4 \) 
  \( 2 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  4
  3      
  5
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Збир свих девет чланова аритметичке прогресије је за \(164\) већи од збира првих пет чланова те прогресије. Ако је девети члан за \(14\) мањи од двоструке вредности шестог члана, онда је производ прва два члана дате прогресије једнак:

  \(16\)
  \(20\)
  \(-12\)
  \(12\)
  \(-16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Збир највећег негативног и најмањег позитивног решења неједначине \(\cos ^{4}x-\sin ^{4}x=1+\sin x\) је:

  \(-\pi\)
  \(\frac{\pi }{6}\)
  \(-\frac{\pi }{6}\)
  \(\frac{5\pi }{6}\)
  \(\pi\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \( 6 \)
  \(   4\)
  \(  3    \)
  \(    2     \)  
  \(     5    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(2\cdot 9!\)
  \(10\cdot 8! \)
  \(17 \cdot 8! \)
  \(11\cdot 9! \)
  \(2\cdot 10! \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време