Задаци

 • 1.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

   \(8\)
  \(12\)
  \(6 \)       
  \(16\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(1\)
  \(0\)
  \(4\)    
  \(2\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(  9  \)
  \(  7    \)
  \(   \frac{38}{9}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( 10 \)
  \( 1 \) 
  \( 5 \)
  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( \sqrt{5} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(4\)
  \(3\)    
  \(>7\)
  \(6\)  
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Реално решење једначине \(\sqrt{3x+2}-\sqrt{2x-2}=\sqrt{x} \) припада интервалу:

  \(\left (0,1 \right ]\)
  \((3,+ \infty) \)
  \(\left (1,2 \right ]\)
  \(\left (2,3 \right ]\)
  \(\left ( -\infty \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(  -2(1+a) \)
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(  \frac{2}{1+a}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Производ свих решења једначине \(2+4^{\sqrt{x^{2}-3}+x-3}=6\cdot 2^{\sqrt{x^{2}-3}+x-4} \) једнак је:

  \(\frac{19}{4} \)
  \(\frac{19}{2} \)
  \(4 \)
  \(16 \)
  \(8 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(   -1    \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(  1       \)
  \( \sqrt{3}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Једначина праве која пролази кроз тачке \(A(-1,1)\) и \(B(1,4)\) гласи:

  \( 3x + 2y - 5 = 0 \) 
  \( 3x – 2y + 5 = 0 \)
  \( x – y + 2 = 0 \) 
  \( x – 2y + 5 = 0 \) 
  \( 2x - 3y + 5 = 0 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-12\) 
  \(-3\)  
  \(-7\)
  \(7\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Вредност израза \(\left [ 6^2+9\cdot \left ( 5,25-10\cdot (0,5)^3 \right ) +\left ( \frac{5}{2}: \frac{(25)^{\frac{1}{2}}}{6} \right )^2 \right ]^{\frac{1}{4}}\) једнака је:

  \(6 \)
  \(5 \)
  \(2 \)
  \(3 \)
  \(4 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Ако је збир првих једанаест чланова геометријске прогресије \(S_{11}= 6141\), a количник \(q = 2\), први члан \(a_1\) је:

   

  \(1\)
  \(3\)
  \(7\)      
  \(5\)  
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  5
  4
  3      
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Нека је \(P(x) = x^5 + ax^3 + bx\) и \(Q(x) = x^2 + 2x + 1\), где су \(a\) и \(b\) реални бројеви. Ако је полином  \(P\) дељив полиномом \(Q\), тада је вредност израза \(a^2 + b^2\) једнака:

   

  \(10\)
  \(8\)
  \(13\)
  \(5\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

  \(45^{\circ}\) 
  \(30^{\circ}\)  
   \(120^{\circ}\)   
  \(60^{\circ}\)
  \(90^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Збир квадрата свих решења једначине \( |x + 4| - |x - 3| = x\) je:


   
   

   \(100\)
  \(50\)
  \(59\)
  \(41\)       
  \(99\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1+i     \)
  \(   -1-i    \)  
  \(  1-i   \)
  \(    i  \)  
  \(  1+i \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време