Задаци

 • 1.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(5\)  
  \(1\)     
  \(2\)
  \(3\)  
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(    120     \)
  \( 60 \)
  \(     240    \)   
  \(  30    \)
  \(   40 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(0\)
  \(1\)
  \(2\)
  \(3\)
  \(4\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Пети члан аритметичке прогресије је \(a_5 =16\) , а једенаести \(a_{11}=31\) . Збир првих \(17 \) чланова \(S_{17}\) je :

  \( 242 \) 
  \( 455 \) 
  \( 442 \)
  \( 368 \) 
  \( 372,5 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Израз \(\cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta)- \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)\) идентички је једнак изразу:

   

   \(1+ \sin(2\alpha - 2\beta)\)
   \(1\)
  \(\cos\alpha\)
  \(\cos2\alpha\) 
  \(\sin2\alpha\)     

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(1\)       
  \(-2\)
  \(0\)
  \(2\)
  \(-1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Тачка \(A\left ( 5,\frac{12}{5} \right )\) и жиже елипсе \(\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1\) су темена троугла \(ABC\) . Обим датог троугла је:

  \(28 \)
  \(32 \)
  \(34 \)
  \(36 \)
  \(30 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Збир свих решења једначине \(\cos ^{2}\frac{\alpha }{2}+\cos ^{2}\alpha =\frac{1}{2}\) која припадају интервалу \((\pi ,2\pi )\) једнак је:

  \(\frac{17\pi }{6} \)
  \(\frac{11\pi }{2}\)
  \(\frac{13\pi }{3} \)
  \(\frac{11\pi }{4}\)
  \(3\pi \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Нека је \(f(x) = x^2 + 1\) и \(g(x) = 3x - 2\). Тада је вредност \(f(g^{-1} (4)) - g^{-1} (f(3))\) једнака:

   

   

  \(1\)
  \(-3\)  
  \(-1\)  
  \(0\)        
  \(3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \( 3 \)
  \(   4\)
  \(     5    \)   
  бесконачно много 
  \(  2    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Вредност израза \(\left [ 6^2+9\cdot \left ( 5,25-10\cdot (0,5)^3 \right ) +\left ( \frac{5}{2}: \frac{(25)^{\frac{1}{2}}}{6} \right )^2 \right ]^{\frac{1}{4}}\) једнака је:

  \(4 \)
  \(2 \)
  \(3 \)
  \(5 \)
  \(6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(7\)
  \(-3\)  
  \(3\)
  \(-12\) 
  \(-7\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је права \(p : y = 2x + n\) тангента кружнице \(k : x^2 + y^2 = 5\), тада је \(n\) једнако:
   

  \(\pm7\)  
  \(\pm4\)  
  \(\pm3\)  
  \(\pm5\)
  \(\pm6\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Сва решења једначине \(3\cdot16^x + 2\cdot 81^x =5\cdot36^x\) припадају интервалу:

   

  \((-1,1)\) 
  \((-3,-1)\)     
  \((3,5)\)    
  \((1,3)\)  
  \((5,7)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Производ свих решења једначине \(2+4^{\sqrt{x^{2}-3}+x-3}=6\cdot 2^{\sqrt{x^{2}-3}+x-4} \) једнак је:

  \(\frac{19}{4} \)
  \(\frac{19}{2} \)
  \(4 \)
  \(16 \)
  \(8 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 
  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Реално решење једначине \(\sqrt{3x+2}-\sqrt{2x-2}=\sqrt{x} \) припада интервалу:

  \(\left (0,1 \right ]\)
  \(\left (2,3 \right ]\)
  \((3,+ \infty) \)
  \(\left (1,2 \right ]\)
  \(\left ( -\infty \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (10,30) \) 
  \( (40,60) \)
  \( (20,40) \) 
  \( (60,80) \) 
  \( (0,20) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(2\)  
   \(4\)  
  \(4,5\)
  \(3 \)
  \(2,5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Ако је \(a\neq -\frac{1}{2}\) и \(\left | a \right |\neq 2\) , онда је израз \(\left ( \frac{2a+1}{a+2}-\frac{4a+2}{4-a^{2}} \right ):\frac{2a+1}{a-2}+\left ( \frac{a+2}{2} \right )^{-1}\) идентички једнак изразу:

  \(\frac{1}{a+2} \)
  \(а \)
  \(\frac{а}{a+2} \)
  \(1 \)
  \(2 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време