Задаци

 • 1.      

  Ако је \(f(\frac{x+3}{x+1})=3x+2\)  за \(x \in R \setminus\{ -1\}\), онда је  \(f(5)\) једнако:

  \( \frac{5}{2} \)
  \( \frac{1}{2}\)
  \( -\frac{1}{2} \)
  \( 5 \)
  \( 17 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако права \(y = 2x + p\) у равни \(Oxy ( p \in R )\) додирује параболу \(y = x^2 − x\), онда \(p\) припада интервалу:

   

  \([−10, −8)\)  
  \([−8, −4)\)
  \([−4, −2)\)   
  \([−2, 2)\)  
  \([2, 4]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  На колико начина се у ред могу поређати 5 ученика и 2 ученице, тако да ученице не стоје једна до друге?

  \(250 \)
  \(3600 \)
  \(240\)
  \(2400 \)
  \(7680 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Нека је \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_1(x)=1, f_2(x)= \tg{\frac{x}{2}}\ctg{\frac{x}{2}}\) и \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_3(x)= \frac{|\sin x|}{\sqrt{1-\cos^2x}}\). Тачно је тврђење:

  међу датим функцијама нема једнаких
  \(f_1=f_2 \neq f_3\)
  \(f_1=f_3 \neq f_2\)
  \(f_1 \neq f_2 = f_3\)
  све функције су једнаке међу собом

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако су \(x_{1}\) и \(x_{2}\) решења квадратне једначине \(x^2+x+1=0\), тада су \(y_{1}=ax_{1}+x_{2}\) и \(y_{2}=x_{1}+ax_{2}\), \((a \in R)\), решења квадратне једначине:

  \(y^{2}+(a+1)y-a^2+a+1=0\)
  ниједан од понуђених одговора
  \(y^{2}+(a+1)y+a^2-a+1=0\)
  \(y^{2}+(a^2+1)y+a^2-a+1=0\)
  \(y^{2}+(a^2+1)y+1=0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Која од наведених релација постоји између решења \(x_1\) и \(x_2\) квадратне једначине \((1+m)x^{2}-(6+5m)x+5+6m=0, (m\in \mathbb{R}, m\neq 1) ?\)

  \(3x_1x_2+x_1+x_2-1=0 \)
  \(4 x_1x_2+x_1+x_2=2 \)
  \(x_1x_2+x_1+x_2-11=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2+2=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2-4=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(−2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(2\varepsilon −1−2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(a=0,1^{0,1}\), \(b=0,2^{0,2}\) и \(c=0,3^{0,3}\), тада је

  \(b<c<a\)
  \(b<a<c\)
  \(c<a<b\)
  \(a<b<c\)
  \(c<b<a\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{\left | 1-x \right |}{1-\left | x \right |}<\frac{1+\left | x \right |}{\left | 1+x \right |}\) је облика (за неке реалне бројеве \(a\) и \(b\) такве да је \(0 < a < b < + \infty ):\)

  \((-\infty, -a) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \)
  \((-b, -a) \cup (a, b) \)
  \((-\infty, -a) \cup (-a, a ) \cup (a, +\infty ) \)
  \((a, +\infty ) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(\frac{1}{3}\)
  \(\frac{3}{5}\)
  \(0\)
  \(3\)
  \(-\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(-5\)
  \(-6\)
  \(0\)
  \(5\)
  \(6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Израз \(a \sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a^3}\), \(a \geq 0\), идентички је једнак изразу:

  \(\sqrt[4]{a^7}\)
  \(a^2\)
  \(\sqrt[4]{a^{11}}\)
  \(a^6\)
  \(\sqrt[4]{a^9}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Који од датих интервала садржи сва решења једначине \(\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}= 4+\frac{\sqrt{x}-1}{2}\)?

  \([6, 10]\)
  \((24, 92]\)
  \((10, 24]\)
  \((−1, 1)\)
  \([1, 6)\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је:

   

  \(\begin{eqnarray} x-2y+z&=&7\\ 2x+3y-z&=&-2\\ -x+2y+2z&=&2 \end{eqnarray}\)

   

  онда је \(x^2+y^2+z^2\) једнако:

  12
  10
  16
  8
  14

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Једначина круга чији је центар тачка пресека правих \(x-2y+4=0\) и \(3x+y-9=0\), а који додирује праву \(3x+4y+2 \) гласи:

  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y+1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-2=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-3=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{3} \)
  \(0 \)
  \(\sqrt{7} \)
  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Укупан број парова \((x,y)\) целих бројева таквих да важи \(|x^2-2x|-y<\frac{1}{2}\) и \(y+|x-1|<2\) је:

  \(1\)
  \(3\)
  \(2\)
  \(0\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Максимална запремина ваљка уписаног у лопту полупречника \(R\) је:

  \(\frac{4}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{16}{27}R^3\pi\)
  \(\frac{1}{\sqrt{2}}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3}R^3\pi\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Око кружнице полупречника \(2cm\) описан је једнакокраки трапез површине \(20cm^2\). Дужина његовог крака је:

   

  \(6cm\)
  \(5cm\)  
   такав трапез не постоји
  \(20cm\)
  \(10cm\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \(N\) број шестоцифрених бројева који у свом запису садрже цифру 1 бар на једном месту, тада \(N\) припада интервалу:

  \([3 \cdot 10^5, 4 \cdot 10^5)\)
  \([4 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5)\)
  \([10^5, 2 \cdot 10^5)\)
  \([2 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5)\)
  \([5 \cdot 10^5, 6 \cdot 10^5)\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време