Задаци

 • 1.      

  Ако се зна да је полином \(x^{3}+ax^{2}+bx-4, (a,b\in \mathbb{R})\) дељив полиномом \(x^{2}-1 \), тада збир \(a^{2}+ b ^{2}\) износи:

  \(5 \)
  \(1 \)
  \(3 \)
  \(17 \)
  \(14 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Кружница пролази кроз крајње тачке једне странице квадрата и кроз средиште наспрамне странице. Ако је страница квадрата дужине \(a\), онда је пречник кружнице једнак: 

  \(\frac{3a}{\sqrt{2}}\)  
  \(\frac{\sqrt{5}a}{4}\)
  \(\frac{5a}{4}\)
  \(\frac{a+1}{a}\)
   \(\frac{3a}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако за дијагонале ромба важи једнакост \(d_1=(2-\sqrt{3})d_2\), тада је оштар угао ромба једнак:

  \(60^{\circ}\)
  \(22,5^{\circ}\)
  \(15^{\circ}\)
  \(45^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако су \(A\) и \(B\) тачке на кругу \(x^2  + y^2  + 4x + 4y + 5  =  0\) најдаље и најближе тачки \(C(1, 2)\) онда је \(AC + BC\) једнако: 
   

   

  \(5\sqrt{3}+5\)  
  \(10\)  
  \(5\)  
  \(5\sqrt{3}\)
  \(5-\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Коефициент уз \(x^{27}y^{2}\) у развоју бинома \(\left ( x^{3}+\sqrt{y} \right )^{13}\) једнак је:

  \(1516 \)
  \(78 \)
  \(715 \)
  \(12 \)
  \(1312 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Укупан број реалних решења једначине \(3 tg^{2}x-8\cos^{2} x+1=0\) која пропадају интервалу \((0,2\pi )\) је:

  \(4 \)
  \(2 \)
  \(6 \)
  \(5 \)
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Бројеви \(a, b, c\) су узастопни чланови растућег аритметичког низа, а бројеви \(a,b,c+1\) су узастопни бројеви геометријског низа. Ако је \(a+b+c=18\), онда је \(a^2+b^2+c^2\) једнако:

  109
  126
  133
  140
  116

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Максимална запремина ваљка уписаног у лопту полупречника \(R\) је:

  \(\frac{1}{\sqrt{2}}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{4}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{16}{27}R^3\pi\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{2} \)
  \(0 \)
  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{7} \)
  \(\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{1}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{2}{3} \)
  \(\frac{5}{6} \)
  \(\frac{4}{5} \)
  \(\frac{3}{4} \)
  \(\frac{1}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  има тачно једно решење и оно је позитивно
  нема решења                
  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је негативно
  има више од два решење

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Који од датих интервала садржи сва решења једначине \(\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}= 4+\frac{\sqrt{x}-1}{2}\)?

  \([1, 6)\)  
  \([6, 10]\)
  \((−1, 1)\)
  \((10, 24]\)
  \((24, 92]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Aко је \(f(x)=x^3-3x\) и \(g(x)=\sin \frac{\pi }{12}x\) тада је \(f(g(2))\) једнако:

  \(-\frac{11}{2} \)
  \(-\frac{11}{8} \)
  \(0 \)
  \(\frac{11}{8}\)
  \(\frac{11}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{4}{9} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{63}{8} \)
  \(\frac{9}{2} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако су \(\alpha\) и \(\beta\) решења једначине \(x^2-2x+5=0\), онда је \(\frac{​\alpha^2+\alpha \beta+ \beta^2}{\alpha^3+\beta^3}\) једнако:

  \(-\frac{1}{22}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{22}\)
  \(\frac{1}{11}\)
  \(-\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У оштроуглом троуглу странице су \(a = 1\) и \(b=2\), а површина \(P=\frac{12}{13}\). Дужина треће странице \(c\) тог троугла једнака је:

  \(\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{\sqrt{85}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Укупан број реалних решења једначине \(\sqrt{3\cdot 2^{\log_{10}2x}+1}+\sqrt{2\cdot 2^{\log_{10}2x}+9}=\sqrt{13\cdot 2^{\log_{10}2x}-4}\) је:

  Ниједан од понуђених одговора
  \(3 \)
  \(1 \)
  \(0 \)
  \(2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Знајући да је \(\cos\left({x-\frac{3\pi}{2}}\right)=-\frac{4}{5}\) и \(\frac{\pi}{2}<x<\pi\), тада је вредност израза \(\sin\frac{x}{2}\cos{\frac{5x}{2}}\) једнака:

  \(\frac{82}{125}\)
  \(\frac{4}{125}\)
  \(1\)
  \(-1\)
  \(-\frac{38}{125}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Растојање координатног почетка \(O\) правоуглог координатног система \(xOy\) од праве задате једначином \(y=3x+5\) је:

  \(\frac{\sqrt{5}}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{2}\)
  \(\frac{3}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време