Задаци

 • 1.      

  Прав ваљак и права купа имају заједничку основу. Врх купе је центар друге основе ваљка. Ако је однос висине ваљка и изводнице купе \(4:5\), тада је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(7:5\)
  \(4:3\)
  \(8:5\)
  \(3:2\)
  \(7:4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  
  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Четири младића и четири девојке иду у биоскоп. Имају карте за места у истом реду који има тачно 8 седишта. На колико начина се могу распоредити ако је познато да две од девојака не желе да седа ни на првом ни на последњем месту. 
   

   

  \(2\cdot 6!\)  
  \(\frac{8!}{4!}\)
  \(30\cdot 6!\)
  \(\frac{(8!)^2}{2}\)
  \(15\cdot 6!\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Број \((1 + i\sqrt{3})^n\) је реалан ако и само ако ( \(k\) је цео број):

  \(n = 3k\)
  \(n = 3k + 2\)
  \(n = 2k\)  
  \(n = 6k\)
  \(n = 3k + 1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Број решења једначине \(\sin^2x+cosx+1=0\) на интервалу \((0, 4\pi)\) је:

  4
  2
  3
  0
  1

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\):

  има тачно једно решење и оно је негативно
  има више од два решења
  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је позитивно
  нема решења

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(−2\varepsilon −1−2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon +1−2i \)
  \(2\varepsilon −1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(1\)
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\sqrt{3}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Једначина круга чији је центар тачка пресека правих \(x-2y+4=0\) и \(3x+y-9=0\), а који додирује праву \(3x+4y+2 \) гласи:

  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-2=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-3=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y+1=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(f(x − 1)=\frac{2x-1}{x+2}\) онда је \(f(f(x))\)  једнако:

   

  \(1\)
   \(\frac{2x+1}{x+3}\)
  \(\frac{5x+3}{5x+1}\)  
  \(\frac{2x-1}{x+2}\)
  \(\frac{x+1}{x+2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  \(\frac{5}{2}\)
  17
  \(\frac{1}{2}\)
  5
  \(-\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако су \(A\) и \(B\) тачке на кругу \(x^2  + y^2  + 4x + 4y + 5  =  0\) најдаље и најближе тачки \(C(1, 2)\) онда је \(AC + BC\) једнако: 
   

   

  \(5\)  
  \(5-\sqrt{3}\)
  \(5\sqrt{3}\)
  \(5\sqrt{3}+5\)  
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(-5\)
  \(0\)
  \(5\)
  \(6\)
  \(-6\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако права \(y = 2x + p\) у равни \(Oxy ( p \in R )\) додирује параболу \(y = x^2 − x\), онда \(p\) припада интервалу:

   

  \([2, 4]\)
  \([−8, −4)\)
  \([−2, 2)\)  
  \([−10, −8)\)  
  \([−4, −2)\)   

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Скуп свих реалних вредности за које важи неједнакост \(|4^{3x}-2^{4x+2}\cdot3^{x+1}+20\cdot12^x\cdot3^x|\geq8\cdot6^x(8^{x-1}+6^x)\) је облика (за неке реалне бројеве \(a, b, c\) и \(d\) такве да је \(-\infty<a<b<c<d<\infty\)):

  \((-\infty,a]\cup(b,c)\)
  \((-\infty,a]\cup[b,c]\cup[d,+\infty)\)
  \((-\infty,a)\cup[b,c)\)
  \((-\infty,a)\cup(d,+\infty)\)
  \((a,b)\cup\{c\}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Најкраће растојање између правих \(\sqrt{2}x+y=1\) и \(2x+\sqrt{2}y=3\sqrt{2}\) једнако је:

  \(\frac{2}{3}\sqrt{3}\)
  \(\sqrt{2}\)
  \(\frac{\sqrt{6}}{6}\)
  \(0\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је \(a=0,1^{0,1}\), \(b=0,2^{0,2}\) и \(c=0,3^{0,3}\), тада је

  \(b<c<a\)
  \(b<a<c\)
  \(c<b<a\)
  \(c<a<b\)
  \(a<b<c\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{1}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2-2x)^{13}\) је:

  78
  -312
  312
  156
  -78

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време